ലൈറ്റിന്റെയും, ലെന്‍സിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചു യാതൊരു ധാരണയും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട ദ്ര്യശ്യങ്ങള്‍ എവിടെ കണ്ടാലും, കൈയ്യില്‍ക്കിട്ടുന്ന ക്യാമറിയില്‍ പകര്‍ത്തുന്ന ദുശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം തുടങ്ങിയ ഒരു ബ്ലോഗാണിത്. ഇതിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ എന്റെ മനസിനെ സ്പര്‍ശിച്ചവയാണ്. അതില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ പെര്‍ഫെക്ഷന്‍ ഇല്ലെങ്കിലും ...

Tuesday, 21 September 2010

ലാപ്ടോപ് മുത്തശ്ശന്‍


ലാപ്ടോപ് മുത്തശ്ശന്‍

Read more...

  © Free Blogger Templates Photoblog III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP